ദത്താപഹാരം | Dathapaharam

V.J. James

You are here: Home - Uncategorized - ദത്താപഹാരം | Dathapaharam


ദത്താപഹാരം | Dathapaharam

Dathapaharam

 • Title: ദത്താപഹാരം | Dathapaharam
 • Author: V.J. James
 • ISBN: 9788182650428
 • Page: 307
 • Format: Paperback
 • , , , , , , .

  • [PDF] Download ↠ ദത്താപഹാരം | Dathapaharam | by ì V.J. James
   307 V.J. James
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ ദത്താപഹാരം | Dathapaharam | by ì V.J. James
   Posted by:V.J. James
   Published :2018-07-13T20:48:22+00:00

  One thought on “ദത്താപഹാരം | Dathapaharam

  1. Lajo Jose on said:

   ദത്താപഹാരം പ്രകൃതിയുടെ വിളിയിലേക്ക് കാത് കൂർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ആ വിളി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഏകാന്തത എന്തെന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോര, ഏകാന്തതയോടു അതിയായ ആവേശം തോ [...]

  2. Niranj T Bhaskaran on said:

   ദത്താപഹാരം വി. ജെ. ജെയിംസ്‌.ഒരു കാന്തം കണക്കെ നമ്മെ ആദ്യം പിറന്ന വീട്ടിലേക്കു വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നതില്‍ അസാമാന്യ വൈഭവം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ നോവല്‍.നമുക്കുള്ളിലെ രസവാദി(Alchemist) തന്നെയല്ലേ [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *